Hora Aerolínea Vuelo Origen
06:58 Latam Ecuador Internacional LA1400 Cuenca
06:59 Latam Ecuador Internacional LA1382 Guayaquil
08:04 Latam Ecuador Internacional LA1362 Guayaquil
08:21 Avianca AV1691 Manta
08:30 Aeroregional RER870 Loja
08:40 Equair HN1023 Guayaquil
09:27 Avianca AV1625 Guayaquil
09:54 Latam Ecuador Internacional LA1350 Guayaquil
10:20 Equair HN1027 Guayaquil
11:03 Latam Ecuador Internacional LA1406 Cuenca
11:05 Aeroregional RER840 Coca
12:44 Latam Ecuador Internacional LA1392 Manta
13:20 Equair HN1031 Guayaquil
14:15 Avianca AV1689 Guayaquil,Galapagos
14:23 Latam Ecuador Internacional LA1414 Guayaquil,Galapagos
16:10 Latam Ecuador Internacional LA1412 Guayaquil,Galapagos
16:14 Avianca AV1633 Guayaquil,Galapagos
16:26 Avianca AV1661 Guayaquil
16:40 Latam Ecuador Internacional LA1418 Guayaquil,San Cristobal
17:15 Equair HN1075 Guayaquil,Galapagos
17:41 Latam Ecuador Internacional LA1364 Loja
17:43 Avianca AV1631 Guayaquil,San Cristobal
17:49 Latam Ecuador Internacional LA1398 Cuenca
17:50 Latam Ecuador Internacional LA1358 Guayaquil
18:30 Aeroregional RER872 Loja
18:30 Avianca AV1639 Guayaquil,Galapagos
19:15 Latam Ecuador Internacional LA1386 Guayaquil
19:45 Avianca AV1663 Guayaquil
19:50 Equair HN1039 Guayaquil
19:50 Latam Ecuador Internacional LA1394 Manta
21:04 Latam Ecuador Internacional LA1402 Cuenca
21:05 Equair HN1043 Guayaquil
21:47 Avianca AV1697 Manta
22:12 Latam Ecuador Internacional LA1352 Guayaquil
Hora Aerolínea Vuelo Origen
06:50 Latam Ecuador Internacional LA1388 Guayaquil
06:58 Latam Ecuador Internacional LA1406 Cuenca
07:14 Avianca AV1671 Guayaquil
08:27 Latam Ecuador Internacional LA1372 Guayaquil
08:30 Aeroregional RER870 Loja
08:31 Latam Ecuador Internacional LA1400 Cuenca
08:35 Avianca AV1605 Cuenca
08:40 Equair HN1023 Guayaquil
08:57 Avianca AV1691 Manta
09:20 Aeroregional RER850 Santa Rosa
09:27 Avianca AV1625 Guayaquil
11:05 Aeroregional RER840 Coca
11:05 Latam Ecuador Internacional LA1396 Coca
11:34 Latam Ecuador Internacional LA1354 Guayaquil
14:47 Latam Ecuador Internacional LA1418 Guayaquil,San Cristobal
15:17 Latam Ecuador Internacional LA1412 Guayaquil,Galapagos
15:22 Latam Ecuador Internacional LA1408 Cuenca
15:35 Equair HN1073 Guayaquil,Galapagos
16:10 Latam Ecuador Internacional LA1370 Guayaquil
16:14 Avianca AV1633 Guayaquil,Galapagos
16:14 Avianca AV1689 Guayaquil,Galapagos
17:00 Equair HN1065 San Cristobal
17:03 Latam Ecuador Internacional LA1410 Guayaquil,Galapagos
17:43 Avianca AV1631 Guayaquil,San Cristobal
18:30 Aeroregional RER872 Loja
18:38 Avianca AV1683 Guayaquil,San Cristobal
19:20 Latam Ecuador Internacional LA1398 Cuenca
19:45 Avianca AV1663 Guayaquil
19:50 Equair HN1039 Guayaquil
19:50 Latam Ecuador Internacional LA1394 Manta
20:40 Aeroregional RER852 Santa Rosa
21:05 Avianca AV1607 Cuenca
21:05 Equair HN1043 Guayaquil
21:05 Latam Ecuador Internacional LA1374 Guayaquil
21:47 Avianca AV1697 Manta
21:48 Latam Ecuador Internacional LA1352 Guayaquil
22:13 Latam Ecuador Internacional LA1404 Cuenca
Hora Aerolínea Vuelo Origen
06:50 Latam Ecuador Internacional LA1362 Guayaquil
07:14 Avianca AV1671 Guayaquil
07:30 Latam Ecuador Internacional LA1400 Cuenca
07:55 Latam Ecuador Internacional LA1380 Guayaquil
08:30 Aeroregional RER870 Loja
08:35 Avianca AV1605 Cuenca
08:40 Equair HN1023 Guayaquil
08:55 Latam Ecuador Internacional LA1354 Guayaquil
08:57 Avianca AV1691 Manta
09:27 Avianca AV1625 Guayaquil
09:47 Latam Ecuador Internacional LA1392 Manta
11:05 Aeroregional RER840 Coca
11:14 Latam Ecuador Internacional LA1396 Coca
15:05 Equair HN1071 Guayaquil,Galapagos
15:08 Latam Ecuador Internacional LA1414 Guayaquil,Galapagos
15:29 Avianca AV1689 Guayaquil,Galapagos
16:10 Latam Ecuador Internacional LA1356 Guayaquil
16:14 Avianca AV1633 Guayaquil,Galapagos
16:50 Latam Ecuador Internacional LA1410 Guayaquil,Galapagos
17:00 Equair HN1065 San Cristobal
17:22 Latam Ecuador Internacional LA1418 Guayaquil,San Cristobal
17:43 Avianca AV1631 Guayaquil,San Cristobal
17:48 Latam Ecuador Internacional LA1364 Loja
18:09 Latam Ecuador Internacional LA1412 Guayaquil,Galapagos
18:30 Aeroregional RER872 Loja
18:38 Avianca AV1639 Guayaquil,Galapagos
18:50 Latam Ecuador Internacional LA1350 Guayaquil
18:56 Avianca AV1665 Guayaquil
19:22 Latam Ecuador Internacional LA1402 Cuenca
19:50 Latam Ecuador Internacional LA1394 Manta
20:19 Latam Ecuador Internacional LA1386 Guayaquil
21:05 Avianca AV1607 Cuenca
21:06 Latam Ecuador Internacional LA1404 Cuenca
21:20 Equair HN1045 Guayaquil
21:55 Avianca AV1697 Manta
22:26 Avianca AV1675 Guayaquil
Hora Aerolínea Vuelo Origen
06:50 Latam Ecuador Internacional LA1388 Guayaquil
06:58 Latam Ecuador Internacional LA1406 Cuenca
07:14 Avianca AV1671 Guayaquil
08:00 Latam Ecuador Internacional LA1360 Guayaquil
08:18 Latam Ecuador Internacional LA1400 Cuenca
08:30 Aeroregional RER870 Loja
08:35 Avianca AV1605 Cuenca
08:40 Equair HN1023 Guayaquil
08:57 Avianca AV1691 Manta
09:20 Aeroregional RER850 Santa Rosa
11:04 Latam Ecuador Internacional LA1396 Coca
11:05 Aeroregional RER840 Coca
11:50 Equair HN1029 Guayaquil
11:51 Avianca AV1689 Guayaquil,Galapagos
14:13 Latam Ecuador Internacional LA1410 Guayaquil,Galapagos
15:05 Equair HN1071 Guayaquil,Galapagos
15:08 Latam Ecuador Internacional LA1412 Guayaquil,Galapagos
16:10 Latam Ecuador Internacional LA1358 Guayaquil
16:14 Avianca AV1633 Guayaquil,Galapagos
16:50 Latam Ecuador Internacional LA1414 Guayaquil,Galapagos
17:43 Avianca AV1631 Guayaquil,San Cristobal
17:55 Avianca AV1681 Guayaquil,Galapagos
18:05 Latam Ecuador Internacional LA1418 Guayaquil,San Cristobal
18:13 Latam Ecuador Internacional LA1398 Cuenca
18:30 Aeroregional RER872 Loja
18:30 Avianca AV1639 Guayaquil,Galapagos
19:07 Latam Ecuador Internacional LA1350 Guayaquil
19:45 Avianca AV1663 Guayaquil
19:50 Equair HN1039 Guayaquil
19:50 Latam Ecuador Internacional LA1416 Guayaquil,Galapagos
20:40 Aeroregional RER852 Santa Rosa
21:05 Avianca AV1607 Cuenca
21:07 Latam Ecuador Internacional LA1404 Cuenca
21:20 Equair HN1045 Guayaquil
21:30 Latam Ecuador Internacional LA1352 Guayaquil
21:47 Avianca AV1697 Manta
21:51 Latam Ecuador Internacional LA1394 Manta
22:08 Latam Ecuador Internacional LA1386 Guayaquil
23:16 Avianca AV1679 Guayaquil
Hora Aerolínea Vuelo Origen
06:50 Latam Ecuador Internacional LA1388 Guayaquil
06:58 Latam Ecuador Internacional LA1406 Cuenca
07:14 Avianca AV1671 Guayaquil
08:21 Latam Ecuador Internacional LA1354 Guayaquil
08:27 Avianca AV1691 Manta
08:30 Aeroregional RER870 Loja
08:40 Equair HN1023 Guayaquil
08:41 Latam Ecuador Internacional LA1392 Manta
11:05 Aeroregional RER840 Coca
11:14 Latam Ecuador Internacional LA1396 Coca
11:25 Latam Ecuador Internacional LA1402 Cuenca
14:37 Latam Ecuador Internacional LA1410 Guayaquil,Galapagos
15:07 Latam Ecuador Internacional LA1420 Guayaquil,San Cristobal
15:35 Equair HN1073 Guayaquil,Galapagos
16:08 Avianca AV1627 Galapagos
16:10 Latam Ecuador Internacional LA1390 Guayaquil
16:14 Avianca AV1633 Guayaquil,Galapagos
16:50 Equair HN1063 Guayaquil,San Cristobal
17:03 Avianca AV1631 Guayaquil,San Cristobal
17:44 Avianca AV1683 Guayaquil,San Cristobal
17:53 Latam Ecuador Internacional LA1418 Guayaquil,San Cristobal
18:05 Avianca AV1639 Guayaquil,Galapagos
19:50 Latam Ecuador Internacional LA1416 Guayaquil,Galapagos
21:13 Avianca AV1699 Manta
22:13 Latam Ecuador Internacional LA1398 Cuenca
Hora Aerolínea Vuelo Origen
07:00 Latam Ecuador Internacional LA1362 Guayaquil
07:14 Avianca AV1671 Guayaquil
07:30 Latam Ecuador Internacional LA1400 Cuenca
08:20 Latam Ecuador Internacional LA1356 Guayaquil
09:10 Latam Ecuador Internacional LA1392 Manta
10:20 Equair HN1027 Guayaquil
11:00 Aeroregional RER874 Loja
11:30 Latam Ecuador Internacional LA1396 Coca
12:03 Latam Ecuador Internacional LA1402 Cuenca
14:47 Latam Ecuador Internacional LA1414 Guayaquil,Galapagos
14:50 Aeroregional RER850 Santa Rosa
15:07 Latam Ecuador Internacional LA1418 Guayaquil,San Cristobal
15:20 Equair HN1061 Guayaquil,San Cristobal
16:08 Avianca AV1687 Galapagos
16:10 Latam Ecuador Internacional LA1378 Guayaquil
16:13 Avianca AV1631 Guayaquil,San Cristobal
16:14 Avianca AV1633 Guayaquil,Galapagos
16:50 Latam Ecuador Internacional LA1412 Guayaquil,Galapagos
17:03 Latam Ecuador Internacional LA1410 Guayaquil,Galapagos
17:42 Latam Ecuador Internacional LA1364 Guayaquil
18:03 Avianca AV1639 Guayaquil,Galapagos
18:30 Aeroregional RER872 Loja
18:40 Equair HN1079 Guayaquil,Galapagos
19:05 Latam Ecuador Internacional LA1358 Guayaquil
19:33 Latam Ecuador Internacional LA1420 Guayaquil,San Cristobal
19:46 Avianca AV1667 Guayaquil
19:50 Equair HN1039 Guayaquil
20:53 Latam Ecuador Internacional LA1398 Cuenca
21:05 Avianca AV1607 Cuenca
21:47 Avianca AV1697 Manta
22:03 Latam Ecuador Internacional LA1394 Manta
Hora Aerolínea Vuelo Origen
06:58 Latam Ecuador Internacional LA1400 Cuenca
07:00 Latam Ecuador Internacional LA1362 Guayaquil
07:14 Avianca AV1671 Guayaquil
08:30 Aeroregional RER870 Loja
08:35 Avianca AV1605 Cuenca
08:40 Equair HN1023 Guayaquil
08:43 Latam Ecuador Internacional LA1356 Guayaquil
08:57 Avianca AV1691 Manta
09:20 Aeroregional RER850 Santa Rosa
09:27 Avianca AV1625 Guayaquil
09:38 Latam Ecuador Internacional LA1388 Guayaquil
09:52 Latam Ecuador Internacional LA1406 Cuenca
09:54 Latam Ecuador Internacional LA1350 Guayaquil
11:05 Aeroregional RER840 Coca
11:24 Latam Ecuador Internacional LA1396 Coca
15:14 Latam Ecuador Internacional LA1392 Manta
15:35 Equair HN1073 Guayaquil,Galapagos
15:39 Latam Ecuador Internacional LA1410 Guayaquil,Galapagos
16:14 Avianca AV1633 Guayaquil,Galapagos
16:14 Avianca AV1689 Guayaquil,Galapagos
17:01 Latam Ecuador Internacional LA1414 Guayaquil,Galapagos
17:43 Avianca AV1631 Guayaquil,San Cristobal
17:48 Latam Ecuador Internacional LA1412 Guayaquil,Galapagos
18:05 Equair HN1077 Galapagos
18:09 Latam Ecuador Internacional LA1418 Guayaquil,San Cristobal
18:30 Avianca AV1683 Guayaquil,San Cristobal
18:30 Aeroregional RER872 Loja
18:32 Latam Ecuador Internacional LA1402 Cuenca
19:45 Avianca AV1663 Guayaquil
19:50 Equair HN1039 Guayaquil
19:50 Latam Ecuador Internacional LA1360 Guayaquil
20:40 Aeroregional RER852 Santa Rosa
21:05 Avianca AV1607 Cuenca
21:05 Equair HN1043 Guayaquil
21:34 Latam Ecuador Internacional LA1374 Guayaquil
21:47 Avianca AV1697 Manta
22:02 Latam Ecuador Internacional LA1376 Guayaquil
22:13 Latam Ecuador Internacional LA1404 Cuenca